ماز - تست اخر اپلیکیشن
صفحه اصلی دوره ها تست اخر اپلیکیشن

تست اخر اپلیکیشن

تست اخر اپلیکیشن
00:00
00:00
درباره آموزش
منابع
فصل ها
توضیحات تکمیلی

وقتی ثروت‌ های بزرگ به دست برخی مردم می‌افتد در پرتو آن نیرومند می‌شوند و در سایهٔ نیرومندی و ثروت خیال می‌ کنند که می‌توانند در خارج از وطن خود زندگی نمایند و خوشبخت و سرافراز باشند ولی به زودی می‌ فهمند که اشتباه کرده‌ اند و عظمت هر ملتی بر روی خرابه‌ های وطن خودش می‌باشد و بس!

فایل دوره ( باز ) دانلود
فایل دوره ( بسته ) دانلود
01 فصل متن خالی ( باز ) در حال مشاهده
02 فصل متن خالی (بسته )
03 فصل پادکست خالی ( باز ) در حال مشاهده
04 فصل پادکست خالی ( بسته )
05 فصل پی دی اف ( باز ) در حال مشاهده
06 فصل پی دی اف ( بسته )
07 فصل متن و پادکست باهم ( باز ) در حال مشاهده
08 فصل متن و پادکست باهم ( بسته )
09 6545456456465546 در حال مشاهده
01 توضیحات تکمیلی متن خالی ( باز ) در حال مشاهده
02 توضیحات تکمیلی متن خالی ( بسته )
03 توضیحات تکمیلی پادکست خالی ( باز ) در حال مشاهده
04 توضیحات تکمیلی پادکست خالی ( بسته )
05 توضیحات تکمیلی متن و پادکست باهم ( باز ) در حال مشاهده
06 توضیحات تکمیلی متن و پادکست باهم ( بسته )
07 توضیحات تکمیلی ویدئو خالی ( باز ) در حال مشاهده
08 توضیحات تکمیلی ویدئو خالی ( بسته )